2016. március elsejétől teljes körű ADAMS használat! - 2016.02.29.

Tájékoztató a magyar holléti információs rendszer megszüntetéséről, és a TUE engedélyek teljes körű elektronikus ügyintézéséről

A korábbi években a nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport tagjai a HUNADO honlapján keresztül (www.antidopping.hu) elérhető holléti információs rendszerben rögzíthették a versenyen kívül történő ellenőrzésükhöz szükséges holléti információikat. Komoly terhet jelentett ugyanakkor, hogy azon kiemelt sportolók, akiket a nemzetközi sportági szakszövetségük is felvett a nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoport tagjai közé, a magyar holléti információs rendszer mellett a WADA által fenntartott ADAMS rendszerben is kötelesek voltak holléti információik megadására.

A HUNADO mint a sportolói adminisztrációs terhek csökkentése területén elkötelezett szervezet hosszas hazai és nemzetközi szakmai egyeztetéseket követően elérte, hogy a holléti információk szolgáltatása ezentúl egy fórumon, az ADAMS-en keresztül történhessen, mely jelentős könnyebbséget jelent a sportolók számára. AzADAMS rendszerben a “holléti felügyeleti szervezet” (whereabouts custodian organization) jogkörét gyakorló szervezetet a sportolói profil “biztonság” menüpontja alatt ellenőrizhető.

E körben 2016. március 1. napjától kizárólag az ADAMS-en keresztül történik:

·  holléti információk szolgáltatása, a magyar holléti információ szolgáltatási rendszer egyidejű, végleges megszüntetésével; továbbá

·  gyógyászati célú mentességek (ún. TUE engedély) iránti kérelmek benyújtása és elbírálása.

Mindazon sportolók tehát, akik 1. holléti információ szolgáltatására kötelezettek, vagy 2. nem kötelesek holléti információ szolgáltatására, de TUE engedély iránti kérelmet kívánnak benyújtani, rendelkezniük kell ADAMS hozzáféréssel.

Ezúton szeretnénk felhívni azon sportolók figyelmét, akik ADAMS hozzáféréssel még nem rendelkeznek, mielőbb kérjenek belépőkódot az ADAMS rendszerhez a HUNADO koordinátoraitól azadams@antidopping.hue-mail címen. Mielőtt kérné ADAMS kódját, kérjük, győződjön meg arról, hogy rendelkezik sportolói regisztrációval a www.antidopping.hu alatt, továbbá figyelmesen olvassa el az ADAMS rendszer használatáról szóló tájékoztatónkat a www.antidopping.hu sportolóknak szóló menüpontjaalatt.

Átmeneti szabályok

Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek sportolóként 2016. március 1. napjának nulladik órájától már nem lesz lehetősége holléti információ megadására, vagy módosítására a magyar holléti nyilvántartás rendszerében, a már megadott adatokat pedig 2016. március 15. napján éjfélig láthatja. A HUNADO a jelen negyedévre megadott adatokat 2016. március 31. napjáig látja.

Tekintettel arra, hogy a magyar holléti nyilvántartás rendszere megszüntetésre kerül, amennyiben Ön abban a jelen negyedéven túli időszak holléti adatait már előre megadta (pl.: a teljes évre), kérjük, hogy a 2016. március 31. napja utáni adatokat szíveskedjen az ADAMS-ben is átvezetni, ellenkező esetben holléti információi hiányosan, vagy nem megadottnak tekintendők.

Amennyiben a jelen negyedév utolsó hónapjára (2016. március 1-31.) szóló holléti információit már megadta a HUNADO holléti nyilvántartási rendszerében, az természetesen megadottnak tekintendő, ismételt rögzítés az ADAMS-ben nem szükséges. Amennyiben azonban a márciusra megadott adatait 2016. március 1. napját követően kívánná módosítani, úgy a friss adatok megadása kizárólag az ADAMS-ben történhet.

Amennyiben ADAMS hozzáférése 2016. március 1. napján még folyamatban van, és így holléti információt sem az ADAMS-ben, sem a március 1. napjával lezárásra kerülő magyar rendszerben nem szolgáltatott, kérjük az érintett negyedévre szóló holléti információit e-mail útján juttassa el az adams@antidopping.hue-mail címre.

Valamennyi ADAMS modul magyarra fordítása megtörtént. Pozitív visszajelzés számunkra, hogy a nyilvántartásunk szerint a nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport tagjainak jelentős része már jelen pillanatban, azaz az átállás ideje alatt (2016. január 1. és 2016. március 1. napja között) is kizárólag az ADAMS rendszert használja.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése lenne, úgy keressen minket bizalommal.

Magyar Antidopping Csoport