2018. évi kreditrendszer és események a KEP-edzők kötelező továbbképzéséhez - 2018.01.24.

2018. ÉVI KREDITRENDSZER ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI ESEMÉNYEK A KEP EDZŐK KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ

A KEP program által támogatott edzők fölött a munkáltatói jogkört 2017. február 1-től a magyar Edzők Társasága látja el. A KEP program eljárásrendjének IV/3. és IV/5. pontja tartalmazza a program edzőire vonatkozó továbbképzési követelményeket. Az eljárásrend szerint a továbbképzéseken történő részvételre jelentkezés és a részvétel regisztrálása a MET-nél történik.

met_logo_200

A KEP program edzőinek a kötelező továbbképzési követelményeknek való megfelelését elősegítendő a Magyar Edzők Társasága egy egységes éves képzési, továbbképzési rendszert alakított ki. A kialakításában az Államtitkárság, a MET, a MOB, a Testnevelési Egyetem és az érintett országos sportági szakszövetségek és sportszervezetek is részt vesznek, együttműködnek. A 2018. február 1-től kezdődő évben a képzési, továbbképzési események két szintű rendszerben valósulnak meg. Az év során 9 középfokú (5 pontos események) és 9 szakedzői (10 pontos események) továbbképzési esemény kerül megrendezésre. A két szint értelmében a középfokú edzői végzettséggel (OKJ) rendelkező Kiemelt Edzőknek, a 9 középfokú eseményen is meghatározott kredit pont értékben kötelezően részt kell vennie, míg a felsőfokú edzői végzettséggel rendelkező Kiemelt Edzők maguk választhatnak az események közül.

A tárgy évben – 2018. február 1-től 2019. január 31-ig – a Kiemelt Edzőknek a továbbképzési események során összesen 40 kredit pontot kell megszerezniük, a következők szerint:

  •  A középfokú edzői végzettséggel rendelkező Kiemelt Edzőknek 20 kredit pontot (4 esemény) kötelezően a középfokú (5 pontos események) továbbképzési eseményekből kell megszerezniük;
  •  A tárgyévben egy Dopping témájú konferencián (10 pont) kötelező a részvétel minden Kiemelt Edző számára;
  •  Azoknak a Kiemelt Edzőknek, akik egyetemen oktató munkát végeznek, illetve a Testnevelési Egyetem BSc Edző, valamint MSc Szakedző képzésén a tárgyév időszakában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, jóváírjuk a megszerzendő kredit pontokat.

A Magyar Edzők Társasága az érintett szervezetektől – Államtitkárság, Magyar Olimpiai Bizottság, Testnevelési Egyetem, Magyar Sporttudományi Társaság -  összegyűjti a tárgyévben (2018. február 1-től 2019. január 31-ig) tervezett, az edzők továbbképzését is szolgáló szakmai rendezvényeket (konferenciák, szakmai műhelybeszélgetések, szövetségi továbbképzések, stb.). Ezeket a rendezvényeket a MET szintén kredit pontértékekkel látja el.

A fent említett továbbképzési eseményeken túl kreditpontokat szerezhetnek az edzők az alábbi szakmai tevékenységekkel is:

  • Szakirodalmi, előadói tevékenység (szakcikk, tanulmány írása a Magyar Edzőbe, a

Sporttudományi Szemlébe, vagy szövetségi folyóiratba, felkért előadóként előadás tartása szakmai képzési, továbbképzési rendezvényeken.)

  • Állami nyelvvizsga megszerzése (elsősorban a sportágban használt nemzetközi nyelvből).
  • Számítástechnikai, informatikai vizsga (ECDL).
  • Nemzetközi szakmai továbbképzésen, konferencián, kongresszuson való részvétel.

A kötelezően előírt kreditérték teljesítése feltétele a további KEP-es támogatás meghosszabbításának.

 

MET rendezvények:

Február 7

Sportjogi ismeretek. A sportegyesületek és a sportszövetségek (sportszervezetek) működésének szervezeti, jogi alapjai.    (10 kreditpont)

Február 20.

A sportélettan alapjai. A teljesítmény élettani háttere. (5 kreditpont)

 

Március 6.

A magyar sportdiplomácia helyzete. Az edző, mint sportdiplomata. Viselkedési normák a hazai és nemzetközi sportéletben. (10 kreditpont)

Március 13.

Az edző, mint pedagógus. Követelmények az edző személyiségével, pedagógiai felkészültségével kapcsolatban. (5 kreditpont)

 

Április …

Doppingellenes tájékoztató. (10 kreditpont)

Április 10.

Innovációs lehetőségek a versenyeztetésben. (10 kreditpont)

Április 17.

A sportpszichológia alapjai, területei. Az edzők által alkalmazható gyakorlati módszerek. (5 kreditpont)

Április  24.

A téli sportok helyzete és lehetőségei a 2018. évi téli olimpia tükrében. (10 kreditpont)

 

Május 8.

Az olimpiai felkészülés optimalizálása az eddigi felkészülési ciklusok tapasztalatai alapján. Olimpiai kvalifikációs stratégia. (10 kreditpont)

Május 15.

A sportági technika (mozgástechnika) oktatásának módszerei. (5 kreditpont)

Május 22-23.

A sportági technika (mozgástechnika) oktatásának gyakorlatai. Gyakorlati tábor, Tata. (10 kreditpont)

 

Június 5.

A média és a versenysport. Az edző és a média viszonya. Mit lehet és mit nem lehet? (10 kreditpont)

Június 12.

Az edzéselmélet alapjai. Edzettség, terhelés, elfáradás. A fizikai alapképességek fogalma, fejlesztésük lehetőségei, módszerei. (5 kreditpont)

 

Szeptember 11.

Az állami sporttámogatások felhasználásának hatékonysága. (TAO, kiemelt sportági támogatások, KEP program, Gerevich-ösztöndíj) (10 kreditpont)

Szeptember 18.

A rövid és hosszútávú edzéstervezés. Sportági sajátosságok az edzéstervezésben.
A terhelésdiagnosztikai eredmények felhasználása. (5 kreditpont)

 

Október 9.

Az edző, mint vezető. Hatékony szervezet vezetési módszerek. (10 kreditpont)

Október 16.       

A sport-biomechanikai vizsgálatok módszerei, gyakorlati alkalmazhatóságuk. (5 kreditpont)

 

November 6.      

Nemzetközi kitekintés a sporttudomány világába. (10 kreditpont)

November 13.    

Etikai alapvetések, követelmények a sportban. (5 kreditpont)

 

December: 4.     

Önismeret és személyiségfejlesztés. (10 kreditpont)

December 11.    

Az életkori sajátosságok. Az életkori sajátosságok figyelembe vétele az edzéstervezésben, az edzéseken és a versenyeztetésben. (5 kreditpont)