Általános tájékoztató - 2009.03.27.

A Héraklészt, mint Utánpótlás-nevelési Programot 2001. év második felében indította útjára az akkori Sportminisztérium vezetése. A Program indulásakor sikerkritériumként a sportágak hosszú távú eredményességének megalapozása, a versenyzői pályafutások maximalizálását segítő képzési folyamat biztosítása, ill. az az igény fogalmazódott meg, hogy kezdetben a korosztályos, évek múltán, pedig a felnőtt világversenyek helyezettjeinek zöme a program tagjai közül kerüljön ki.

Az előző évek „utánpótlás-kezelési” programjai (Sydney 2000 és Athén 2004) csak az adott sportágak egyes, arra érdemes versenyzőinek koncentrált segítségadásával próbálták megoldani a fiatalok felkészítését, de nem tudták ezek a kezdeményezések elmozdítani, felfrissíteni az utánpótlás-nevelés területén kialakult stagnálást. Lényeges változást hozott az évtizedek alatt kialakult struktúrában, és az ezt létrehozó elképzelésekben, hogy az utánpótlás-neveléshez kiemelkedő tudású felkészítő szakemberekre van szükség. A Program által nyújtott nyugodtabb anyagi háttér biztosításával a helyzet is arra sarkallta az edzőket, hogy még alaposabb tervezéssel és odafigyeléssel foglalkozzanak tanítványaikkal. Az egyik legfontosabb döntése az volt, hogy az érintett sportágakban nem egy „tucat” sportolót célzott csak meg támogatásával, hanem a sportágak több korosztályának kiemelkedő versenyzőinek felkészítését segíti hathatós anyagi, szakmai támogatásaival. A Program nem eléggé kihangsúlyozott erőssége az is, hogy nemcsak egy-egy utánpótlás korosztályt irányoz meg, hanem egy már tudatosan „elkötelezett” korcsoporttól – a serdülőktől – kezdve egy egymásra épülő rendszer felépülését és működtetését támogatja (serdülő, ifjúsági, junior).

A program működési elvei:

§ A program egységes elvek alapján, ahol lehetséges normatív módon kialakított kereteket biztosít a sportágak számára. A sportági létszámok és programok a sportágak vezetőivel folytatott személyes megbeszéléseken alakultak ki.

§ A keretek felhasználása során valamennyi fontos szakmai döntést a sportági szakszövetségek hoznak meg.

§ A sportágak számára biztosított létszámok alapján, ill. az egyeztetett elvek (korosztály, eredményesség) figyelembevételével a szakszövetségek választják ki a programban résztvevő sportolók és edzők személyét.

§ A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve éves (féléves) sportági szakmai programokat, ill. értékeléseket készítenek.

§ A NUPI (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet) közvetlenül finanszírozza a sportágakat.

Mit ad a Program!?

· Finanszírozza a Programban résztvevő sportolók hazai edzőtáborainak, összetartásainak, közös edzéseinek (keretedzések, régiós edzések) költségeit. A legfontosabb szakmai törekvés a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában, a hosszú távú és folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében jelentős mennyiségű edzőtábori nap finanszírozása tervezhető.

· Tudományos mérések és vizsgálatok megszervezése. Az utánpótlás korú élvonalbeli sportolók kiválasztásához, minőségi edzésmunkájuk és versenyeztetésük megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges a tudományos háttér. A NUPI Humánbiológiai Munkacsoportja az alkati és pszichológia területét gondozza.

· A Héraklész Bajnokprogram lógójával ellátott felszerelések (póló, táska, törülköző), amelyeket csak és kizárólag a programban résztvevő versenyzők és edzők kaphatják meg.

· Táplálék kiegészítő készítményeket . A jó teljesítmény eléréséhez nagyban hozzájárul a módszeres táplálkozás, a folyadékpótlás és a két edzés közötti gyors regenerálódás.

· A főfoglalkozású és szerződéses munkaviszonyú edzők bérezése.

Mit vár el a Program tőlünk!?

· A konkrét válogatási elvek alapján nevesített, kiemelkedő tudású, mentalítású és eredményességű versenyzőket, a serdülő-ifjúsági-junior korosztályokban mind a két nemnél!

· Magas szakmai tudással, végzettséggel, képzettséggel és jó pedagógiai érzékkel rendelkező, felkészült edzőket!

· Szakszerűen kidolgozott és végrehajtott szakmai programokat, a különböző korcsoportok felkészítésére.

· Kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményességet, a programban szereplők részéről!

· Az idősebb korcsoportokban is ható, megtartott „erőt és eredményességet”.

2001. év őszén 53 fő sportolóval, 1 fő programfelelőssel és 4 fő edzővel indult útjára a közös munka, jelenleg ez a létszám 70 fő sportolóra és 6 fő edzőre „dagadt”. Kezdetben, a serdülő és ifjúsági korosztályban, a fiúk és lányok közösen készültek egy-egy edzővel, és csak a junior korosztályban vált külön a két nem külön edzőkkel. Mára ez megváltozott, korosztályonként, nemenként külön edzők foglalkoznak a kiválasztott sportolókkal. Régiós központok jöttek létre (Debrecen, Győr, Kecskemét), ahol heti rendszerességgel zajlanak a közös edzések, fizetett edzők irányításával.

A 20 sportágat magába foglaló Héraklész Bajnokprogramban, a judo kiemelt helyen van eredményesség tekintetében! Az indulás óta (2001), a különböző korosztályos világversenyeken (EYOD, EB, VB) 47 érmet és 31 pontszerző helyezést értek el a versenyzők, klubjuk és vezetőik, valamint edzőik hathatós segítségével! Remélhetőleg ezek a szép eredmények folyamatosan tovább szaporodnak a Program által nyújtott lehetőségek révén.

A programban résztvevő vezető és edzők:
Dr. Hetényi Antal Gábor Sportági programfelelős vezető
Toncs Péter junior férfi edző
Illés Sándor ifjúsági férfi és női edző
Preiszler Gábor serdülő fiú és női edző
Kovács Gábor junior női edző
Németh Ferenc régiós edző
Nagysolymosi Sándor régiós edző