Elektronikus elnökségi határozat (2017. április 7.) - 2017.04.07.

2017.04.07/1. Elektronikus szavazással meghozott elnökségi határozat

A Magyar Judo Szövetség elnöksége elektronikus úton történő szavazással (14 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem szavazattal, a többi elnökségi tag nem küldött határidőig választ), 2/3-os többségi igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Az MJSZ Fegyelmi és Etikai Bizottsága által Bíró Tamás ügyében FB.2/2016/5. ügyszámon hozott elsőfokú határozatát az MJSZ Elnöksége megsemmisíti, és első fokra utalja az ügyet határozat hozatalra.