Elektronikus elnökségi határozat (2017. március 14.) - 2017.03.16.

2017.03.14/1. Elektronikus szavazással meghozott elnökségi határozat 

A Magyar Judo Szövetség elnöksége elektronikus úton történő szavazással (14 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a többi elnökségi tag nem küldött határidőig választ), 2/3-os többségi igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A Magyar Judo Szövetség a 2017. évi EYOF judo versenyen teljes csapattal, azaz 12 fő versenyzői létszámmal kíván indulni.