Elnökségi határozatok (2016. február 24.) - 2016.03.21.

2016.02.24/0. Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Diósdi Diák SE és az Érdi Judo Club SE a BRJSZ helyett a KMRJSZ-hez tartozzon.

 

2016.02.24/1. Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a tájékoztatót a 2016. évi szabálymódosításokról, az előzetesen az elnökség részére megküldött beszámolót a tókiói edző-bíró továbbképzésről: http://admin.judo.hu/site/document/2227

 

2016.02.24/2. Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagy András beszámolóját az eddigi 2016. évi kvalifikációs versenyeken való szereplésről, az Olimpiai kvalifikáció jelenlegi állásáról, lásd az MJSZ Versenysport bizottságának 2016.02.16-i ülésének jegyzőkönyvét, 2. napirendi pont:http://admin.judo.hu/site/document/2259

A hivatkozott jegyzőkönyv óta, a jelen elnökségi ülésig elért, további Olimpiai kvalifikációs eredmények: Düsseldorf Grand Prix 2016 Tóth Krisztián 2, Bor Barna 3.

 

2016.02.24/3. Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagy András beszámolóját a tatai 2016. évi EJU OTC előkészületeiról, az eddigi nevezésekről.

 

2016.02.24/4. Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta előzetes írásbeli beterjesztés alapján a Gerevich Aladár Sportösztöndíj 2016. évi felosztását.

 

2016.02.24/5. Elnökségi határozat

Az Az MJSZ elnöksége egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Diák „C” és „B” korcsoportok 2016-2017. évi szabályainak átalakítását az alábbiak szerint.

 

Diák korosztályos speciális szabályok bevezetésére

 

A javasolt szabályváltozások bevezetését az alábbi indokok teszik szükségessé:

• Az életkori sajátosságok, valamint a judo sportágban szerzett jártasságok szintjének figyelembevételével a lehetséges sérülésveszélyes helyzetek számának csökkentése.

• A judo technikák egymásra épülésén és sorrendiségén alapuló helyes edzésmetodikai alapelvek követésének támogatása, erősítése a versenyszabályokon keresztül.

 

Szabályváltozások a Diák „C” és „B”, illetve az alatti korosztályoknál

 

A szabályváltozások a Diák „C” korosztályban 2016-tól, a diák „B” korosztályban 2017-től kerülnek bevezetésre!

 

1. Azon sportolók, akik tárgyévben nem töltötték be a 10. életévüket, nem indulhatnak az MJSZ és tagszervezetei által szervezett versenyen. 10 év alatti korosztálynak (akik a tárgyévben a 9. vagy alacsonyabb életkort töltenek be) semmilyen verseny nem szervezhető. Versenynek számít minden olyan rendezvény, ahol a résztvevők bíró által vezetett (ha edző tölti be a bíró szerepét akkor is!) judo küzdelmet folytatnak, versenyszerű körülmények között (kiírás/meghívó, nevezés, sorsolás, eredményhirdetés).

A már publikált hazai versenykiírásokat a rendezőnek ehhez igazodva módosítva újból publikálnia kell.

 

2. Azok a dobástechnikák, melyek végrehajtása során a tori térdre veti magát (pl. térdelő-váll dobás), tilosak. Ilyen esetben a bíró azonnal (nem kell megvárni a dobás befejezését!) mate-t mond, első alkalommal csak figyelmezteti a versenyzőt, és ha ugyanazon a mérkőzésen másodszor (harmadszor/negyedszer) is megismétli a versenyző a szabálytalanságot, shido büntetéssel sújtja.

Amennyiben a tori nem szándékosan veti magát térdre (elveszti az egyensúlyát, uke blokkolja a támadást, stb.), a bíró nem mond mate-t, és nem bünteti a térdre eső versenyzőt. Ha nem egyértelműen megállapítható, hogy tori szándékosan vetette-e magát térdre dobás közben, akkor a bíró nem állítja meg a küzdelmet, és nem szab ki büntetést.

 

3. Azok a dobástechnikák, melyek végrehajtása során a tori hanyatt vetődve, valamelyik lábszárával emelve ellenfele testét, maga felett próbálja átdobni (lábszár átforgatás), tilosak. Ilyen esetben a bíró azonnal (nem kell megvárni a dobás befejezését!) mate-t mond, és shidoval bünteti a vétkes versenyzőt.

Nem tilos azonban a fejenát-dobás akció (tori talppal emeli ellenfelét)!

 

4. Állás küzdelemben azok a kontratechnikák tilosak, amikor a versenyző az ellenfél dobáskontrollját átvéve ura-nage szerűen elemelve és maga felett átemelve/hajítva dobja ellenfelét a földre. Ilyen esetben a bíró – ha a vétlen versenyző elveszítette a dobáskontrollt – azonnal mate-t mond, és shido-val bünteti a vétkes versenyzőt. Abban az esetben azonban, ha a vétlen versenyző egyértelműen előnyösebb helyzetben van (dobás akciót tud végrehajtani, vagy előnyös földharc helyzetet kialakítani), a bíró megvárja az akció végét, és csak ez után szabja ki a shido büntetést a vétkes versenyzőnek.

Nem tilos azonban az ellenfél dobásakciójának ledöntés szerű kontrázása, vagy a yoko-guruma szerű, illetve utsuri-goshi, ushiro-goshi szerű dobások.

5. Állás küzdelemben azok a kontratechnikák tilosak, amikor a versenyző az ellenfél dobáskontrollját átvéve ellenfelét a feje irányába nyomja, forgatja előre a tatami felé. Ilyen esetben a bíró azonnal mate-t mond, és shido-val bünteti a vétkes versenyzőt.

Ha nem egyértelműen megállapítható, hogy a versenyző szándékosan nyomta, forgatta ellenfelét a feje irányába előre, vagy hogy a másik versenyző vetődött szándékosan előre (diving), akkor a bíró csak megállítja a küzdelmet, de nem bünteti egyik versenyzőt sem.

 

6. Földharc küzdelem során tilos minden olyan technika alkalmazása, ami az ellenfél gerincoszlopára veszélyes. Ilyen technikák a karral, lábbal végrehajtott háromszög préselések (sangkaku), a Tű, a Büki, a Reiter, illetve az ehhez hasonló veszélyes technikák. Ilyen esetben a bíró azonnal mate-t mond, amint felismeri, hogy a felsoroltak közé tartozó technikát akar megkísérelni a versenyző. Nem szabad megvárni a gerinc feszülésének, vagy a nyak préselődésének a pillanatát! Büntetést a bíró nem oszt ki, de szükség esetén figyelmezteti a versenyzőt (vagy edzőjét), hogy nem szabad alkalmazni ebben a korosztályban ezeket a technikákat. Nem tilos azonban a kata-gatame alkalmazása, illetve azon technikák alkalmazása, amikor a versenyző ellenfele fejét és egyik karját szorítja saját felkarja és feje közé.

 

2016.02.24/6. Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az MJSZ 2016. évi költségvetési tervezetét az 1. sz. melléklet szerint.

 

2016.02.24/7.1 Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az alábbiakat.

Nyomatékosan felhívja a versenyrendezők figyelmét az informatikai rendszer (sorsolás, tabella vezetés) kötelező használatára az MJSZ hazai versenynaptárában szereplő versenyeken.

Felszólítja a regionális judo szövetségeket, hogy képezzenek ki 2-3 főt régiónként, akik képesek a rendszer alkalmazására.

Ha egy MJSZ hazai versenynaptárban szereplő versenyen  a rendező nem biztosítja a gépi sorsolást és eredményvezetést, akkor annak a rendezőnek 30.000 Ft-ot kell fizetnie az MJSZ felé.

MJSZ hazai versenynaptárban szereplő versenyre előnevezett, de a versenyen mégsem induló versenyzők után – megfelelő orvosi igazolás hiányában – a nevező klubnak az előnevezési díj 50%-át kell versenyzőnként az MJSZ-nek befizetni.

 

2016.02.24/7.2 Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi az előterjesztéseket:

Végh Tibor (született 1957.08.12, anyja neve Pagács Anna) „Magyar Judoért” arany fokozat;

Vincze Zoltán (született 1966.03.01, anyja neve Veréb Éva) „Magyar Judoért” ezüst fokozat;

Koltai Imre (született 1950.02.06, anyja neve Szárényi Mária) „Magyar Judoért” ezüst fokozat;

Izsáki Erika (született 1964.03.20, anyja neve Bóka Ida) „Magyar Judoért” bronz fokozat.

 

2016.02.24/7.3 Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egy ellenszavazattal és egy tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el a regionális judo szövetségek beterjesztéseit a regionális sportágfejlesztési vezetőkre és megyei edzőkre 2016.02.01-től.

 

BRJSZ

Horváth László (ÚTE) 8 órás regionális sportágfejlesztési vezető

Ledényi Levente (Ledényi JI) 4 órás megyei edző

Ozsvár András (Óbudai JC) 4 órás megyei edző

Horváth István Dávid (KSI SE) 4 órás megyei edző

Hajtós Bertalan (RHDSE) 4 órás megyei edző

Szombat Attila (KSI SE) 4 órás megyei edző

Gera Tamás (BHSE) 4 órás megyei edző

Nagy Patrícia (Nippon JC) 4 órás megyei edző

Illés Sándor (ÚTE) koordinátor

 

DMRJSZ

Keszthelyi László (ASE) 8 órás regionális sportágfejlesztési vezető

Dobai-Krecht László (ASE) 4 órás megyei edző

Andrási Barna (BJC) 4 órás megyei edző

Nagysolymosi Tibor (KJC) 8 órás megyei edző

Szepesi Dávid (Gemenc Judo) 4 órás megyei edző

Kovács Szabolcs (Szegedi JSE) 4 órás megyei edző

Tóth Béla (Orosházi JSE) 4 órás megyei edző

Tanács Attila (Bácsalmási Sprint SE) 4 órás megyei edző

 

DDRJSZ

Szigetvári Antal (Siklós SE) 8 órás regionális sportágfejlesztési vezető

Janecsek László (Barcsi VSE) 4 órás megyei edző

Kéki Márton (Kaposvári JK   ) 4 órás megyei edző

Böröcz Zsolt (Kaposvári USE) 4 órás megyei edző

Mester Józsefné (NTE 1866) 4 órás megyei edző

Szakács László (PVSK) 4 órás megyei edző

Buczó Zoltán (Dozsó SE) 4 órás megyei edző

ifj. Nagysolymosi Sándor (Zalaegerszegi JSE) 4 órás megyei edző

 

ÉKMRJSZ

Illyés Miklós (MVSC) 8 órás regionális sportágfejlesztési vezető

Megyeri László (Görbeország TKE) 4 órás megyei edző

Illyés Eszter (MVSC) 4 órás megyei edző

Gecsei László (MVSI) 4 órás megyei edző

Raus Tamás (DSC-SI) 8 órás megyei edző

Horváth Tamás (EVSI) 8 órás megyei edző

 

KMRJSZ

Kovács Ernő (Titán JC) 8 órás regionális sportágfejlesztési vezető

Mester Dániel (CVSE) 8 órás megyei edző

Szabó Miklós (Domaszéki JISE) 4 órás megyei edző

Varga István (Gyomaendrődi JK) 4 órás megyei edző

Szentgyörgyi Tibor (Kiskőrösi JK) 4 órás megyei edző

Majer Tibor (CVSE) 4 órás megyei edző

Nagy Ádám (Albertirsa SE) 4 órás megyei edző

 

ÉDRJSZ

Pfluger Antal (Leányvári SE) 8 órás regionális sportágfejlesztési vezető

Takács Attila (VEJSE) 8 órás megyei edző

Sass Dorottya (Leányvár SE) 4 órás megyei edző

Antoni Csaba (Savaria SK) 4 órás megyei edző

Gyimes Nikolett (SZESE) 4 órás megyei edző

Fábián Béla (Ippon JTSE) 4 órás megyei edző

Nagy István Levente (Ippon JTSE) 8 órás megyei edző

 

2016.02.24/7.4 Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el az IJF Referencia iskola program II. ütemének edzői, iskolát.

 

01 Hammer Erik (Bajai JC) Sugovica Sportiskolai Általános Iskola

02 Nagysolymosi Sándor (KJC) Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának Móricz Zsigmond Utcai Telephelye

03 Kersics Antal (PVSK) Budai Városkapu Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

04 Császárné Herr Mónika (Siklós JSE) Siklósi Táncsics Mihály Gim. Battyány Kázmér Általános Iskolája

05 Szilágyi Csaba (Szegedi JI) Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gimnázium

06 Kalydy Zoltán (Szentesi PDSE) Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

07 Antoni Zoltán (Savaria SK) Nagy Lajos Gimnázium

08 Kalamár Domonkos (Tordas SE) Sajnovics János Általános Iskola és AMI

09 Győr-Moson-Sopron Megyei Judo Szövetség elnökségének későbbi határozatát az edzőre és az iskolára vonatkozóan (feltéve, hogy nem szerepelt még sem a választott edző, sem a választott iskola az IJF Referencia programban)  az MJSZ elnöksége jóváhagyja.

10 Barasits György (Soproni JSE) Róth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium

11 Cs. Németh Péter (Egri Vasas SE) Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola

12 Fejér Barna (Egri VSI) Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet

13 Végh Tibor (Oroszlányi JC) Hunyadi Mátyás Á.I.

14 ifj. Szilklai Béla (TABAK) Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola

15 Kovács Sándor (Budaörsi SC) Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola

16 Csík Attila (Tori JC) Szigethalmi Szent István Általános Iskola

17 Lőrincz Ottó (Szelet-Kelet SE) Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Sándor                   Tagintézménye

18 Stamusz Péter (Nyíregyházi VSC) Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

19 Szepesi József (Gemenc Judo) Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

20 Kanczler István (ASE) Paksi Bezerédj Általános Iskola

21 Varga Zoltán (Zalaegerszegi JC) Zalaegerszegi Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskolája

22 Hóbár Péter (Nagykanizsai JK) Hevesi Sándor Általános Iskola

 

2016.02.24/7.5 Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége egy ellenszavazattal, két tartózkodással elfogadta, hogy a ceglédi judocsarnokra elkülönített költségből a közbeszerzés alapján megtakarított összegből húsz millió forintot az MJSZ átirányítja a zalaegerszegi judo csarnok felújítására.

 

2016.02.24/7.6 Elnökségi határozat

Az MJSZ elnöksége két tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a felnőtt, U23 és Junior korosztály válogatott keretedzésánek helye Dunavarsány, ideje kedd 16:00-18:00, ahonnan hiányozni csak Nagy András szakágvezető (MOB által javasolt személy) engedélyével lehetséges. Az igazolatlan hiányzásokat – kérésüknek megfelelően – Nagy András jelenti a MOB felé.

1. számú melléklet: 2016. évi költségvetés