Elnökségi határozatok (2017. április 12.) - 2017.04.24.

2017.04.12/1. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő beszámolókat az MJSZ. 2017. évi rendes közgyűlésére: elnöki, elnökségi, általános alelnöki, főtitkári, régiós, Országos Dan Kollégium, Versenysport Bizottság, Egyetemi-Főiskolai Sport Bizottság, Diáksport Bizottság, Bíró Bizottság, Fegyelmi Bizottság beszámoló/k.
Ezek a beszámolók elérhetőek lesznek a hivatalos honlapon (judo.hu) Szövetség / Közgyűlés 2017 menüpontja alatt a közgyűlés előtt.

2017.04.12/2.1 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2017. évi rendes közgyűlés mandátumvizsgáló bizottságának elnöke Kovács Róbert, tagjai Ecker Ferencné és Simon Csaba legyenek.

2017.04.12/2.2 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2017. évi rendes közgyűlés szavazatszámláló bizottságának elnöke Diviki Barbara, tagjai Storm Anna és Szádeczky-Kardoss Kinga legyenek.

2017.04.12/2.3 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2017. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Kovács Róbert legyen.

2017.04.12/2.4 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2017. évi rendes közgyűlés levezető elnöke Dr. Giró-Szász János legyen.

2017.04.12/2.6 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2017. évi közgyűlés napirendi pontjai között legyen szavazás a jelenlegi szakmai alelnök visszahívásáról, azaz a közgyűlés döntsön arról, hogy a jelenlegi szakmai alelnök működjön tovább, vagy választ másikat a közgyűlés.

2017.04.12/2.5 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2017. évi rendes közgyűlés napirendi pontjait, amelyeket a közgyűlési meghívó tartalmaz majd.

2017.04.12/3.1 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az MJSZ Fegyelmi- és Etikai Bizottságának tagjai Toncs Gusztáv elnök mellett Dr. Fridrich Katalin tag; Ozsvár András tag.
Hatályba lépés: 2017.04.12.

2017.04.12/3.2 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az MJSZ Fegyelmi- és Etikai Bizottságának tagja Nagy György legyen abban a sportfegyelmi eljárásban, amelyre Toncs Gusztáv elfogultságot jelentett a saját részéről.

2017.04.12/3.3 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az MJSZ Fegyelmi- és Etikai Bizottságának póttagja Szepesi József legyen abban a sportfegyelmi eljárásban, amelyre Toncs Gusztáv elfogultságot jelentett a saját részéről. A póttagot úgy kell érteni, hogy amennyiben összeférhetetlenség áll fenn Nagy György részéről az ügyben, úgy Szepesi József lesz a bizottság harmadik tagja Dr. Fridrich Katalin és Ozsvár András mellett.

2017.04.12/3.4 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ezen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerinti „Magyar Judoért” felterjesztéseket.