Elnökségi határozatok (2018. április 12.) - 2018.04.18.

2018.04.12/1. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ezen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerinti beszámolót a 2018. évi Tata EJU OTC lebonyolításáról.

2018.04.12/6-7.1 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ezen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerinti 2018. évi tisztségviselő választó közgyűlés munkabizottságait.

2018.04.12/6-7.2 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
10. oldal 7. § 3. c) kerüljön ki a szakágvezetőnek, illetve ugyanezen pont végéről kerüljön ki olimpiát követő szöveg

2018.04.12/6-7.3 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal (Flóri Miklós), tartózkodás nélkül elfogadta azt, hogy nem él módosítási javaslattal a közgyűlés felé a regionális felosztást illetően – azaz, maradna a jelenlegi regionális felosztás, ameddig törvényi vagy jogszabályi kötelezettség azt nem teszi szükségessé. Ezáltal ezen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerinti minden olyan módosítási javaslat, amely a regionális felosztást érinti, túlhaladottá vált és az elnökség elvetette.

2018.04.12/6-7.4 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta azt az alapszabály módosítási javaslatot a közgyűlés felé, hogy 2019.12.30-ig álljon vissza a regionális judo szövetségek egysége, azaz eddig a határidőig minden klub rendeződjön vissza ahhoz a régióhoz, amelyik judo régiónak a határán belül van földrajzilag és ahhoz kell, hogy tartozzon.

2018.04.12/6-7.5 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
13. oldal 8. § 2. pontjában fejlesztési alelnök, kommunikációs és marketing alelnök
35. oldal 27. § fejlesztési alelnök, kommunikációs és marketing alelnök

2018.04.12/6-7.6 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
15. oldal 8. § 8. pontjában a meghívót egy héttel és nem két héttel hamarabb kell kiküldeni, míg az anyagokat 2 nappal és nem egy héttel hamarabb

2018.04.12/6-7.7 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
16. oldal 9. § 1. bekezdésben a felügyelő bizottság egy elnökből és két tagból áll, és nem egy elnökből és négy tagból

2018.04.12/6-7.8 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
21. oldal 12. § 5. k) a szövetségi kapitány (szakágvezető) helyett a szövetségi kapitány(ok) legyen
22. oldal 14. § 5. a szövetségi kapitány (szakágvezető) helyett a szövetségi kapitány(ok) legyen
23. oldal 15. § 5. pont a szövetségi kapitány (szakágvezető) helyett a szövetségi kapitány(ok) legyen

2018.04.12/6-7.9 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Flóri Miklós), tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
24. oldal 16. §
Fejlesztési alelnök
1. A fejlesztési alelnök a közgyűlés által pályázat vagy jelölés útján választott tisztségviselő.
2. Szavazati jogú tagja az Elnökségnek, tanácskozási joggal részt vehet a Szakszövetség minden testületének ülésén.
3. Akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel az általános alelnök helyettesíti.
4. Felügyeli a Szakszövetség fejlesztési tevékenységét, feladatkörében képviseli a Szakszövetséget, valamint ellátja az Elnökség által rábízott feladatokat.
5. Felügyeli a titkárság fejlesztési munkáját.
6. A fejlesztési alelnök feladata különösen: előterjeszti az alábbi határozati javaslatokat, szabályzatokat, ellenőrzi és beszámol azok végrehajtásáról,
a) elkészítteti és előterjeszti a szövetség éves fejlesztési tervezetét;
b) javaslatot készíttet elő a hatékony fejlesztési feladatok végzésére;
c) elősegíti a szövetség fejlesztési tevékenységét;
d) javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó bizottság (Fejlesztési Bizottság) tagjaira.
7. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés és az Elnökség előtt.
8. Aláírási jogkört gyakorol.

24. oldal 17. §
Kommunikáció és marketing alelnök
1. A kommunikációs és marketing alelnök a közgyűlés által pályázat vagy jelölés útján választott tisztségviselő.
2. Szavazati jogú tagja az Elnökségnek, tanácskozási joggal részt vehet a Szakszövetség minden testületének ülésén.
3. Akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel az általános alelnök helyettesíti.
4. Felügyeli a Szakszövetség kommunikációs és marketing tevékenységét, feladatkörében képviseli a Szakszövetséget, valamint ellátja az Elnökség által rábízott feladatokat.
5. Felügyeli a titkárság kommunikációs és marketing munkáját.
6. A kommunikációs és média alelnök feladata különösen: előterjeszti az alábbi határozati javaslatokat, szabályzatokat, ellenőrzi és beszámol azok végrehajtásáról,
a) elkészítteti és előterjeszti a szövetség éves kommunikációs és marketing tervezetét;
b) javaslatot készíttet elő a hatékony kommunikációs és marketing feladatok végzésére;
c) elősegíti a szövetség kommunikációs és marketing tevékenységét;
d) javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó bizottság (Marketing Bizottság) tagjaira.
7. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés és az Elnökség előtt.
8. Aláírási jogkört gyakorol.

2018.04.12/6-7.10 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
25. oldal 18. § 3. Akadályoztatásuk, vagy lemondásuk, vagy halál esetén

2018.04.12/6-7.11 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
az elnökségben a sportolók egy fővel képviseltessék magukat, illetve annak a helyettesével. Azaz ne legyen külön női és külön férfi versenysportolók képviselője, és azoknak egy-egy helyettese, hanem csak egy és annak helyettese.

2018.04.12/6-7.12 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
az elnökségi tagok számát a közgyűlés határozza meg, az ott megszavazott tisztségek száma határozza meg.

2018.04.12/6-7.13 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
29. oldal 21. § 2. jogi személy nyilvánítja, és nem nyilváníthatja

2018.04.12/6-7.14 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 7 ellenszavazattal, 4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elvetette az alábbi alapszabály módosítási javaslatot a közgyűlés felé:
30. oldal 21. § 8. utolsó mondata kikerülne, és utolsó előtti mondat kiegészülne: való átjelentkezés, ha az nem veszélyezteti a régió működését. Az új szakosztály működését azonnal megkezdheti.

2018.04.12/6-7.15
Ezen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerinti alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ elnöksége 10 ellenszavazattal nem támogatja (igen szavazat és tartózkodás nélkül).

2018.04.12/6-7.16 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
6. oldal 3/A § teljes mértékben kerüljön ki az alapszabályból, míg 7. oldal 4/A §-a is

2018.04.12/6-7.17 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi alapszabály módosítási javaslatot az MJSZ közgyűlése felé:
9. oldal 6. § 3. b) a Propaganda Bizottság helyett Versenyzői Bizottság

2018.04.12/8. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ezen jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerinti 2018. évi műhelytámogatási elosztási javaslatot.

2018.04.12/9. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ezen jegyzőkönyv 7. sz. melléklete szerinti 2018. évi műhelytámogatási elszámolásra vonatkozó határozati javaslatot.

2018.04.12/6-7.18 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beküldött 2018. évi közgyűlési beszámolókat a 2017. évről:
http://judo.hu/category/kozgyules-2018 

2018.04.12/10. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ezen jegyzőkönyv 8. sz. melléklete szerinti 2018. évi hazai versenynaptárra vonatkozó módosítási javaslatokat (sárgával jelölve a mellékletben).