Elnökségi határozatok (2018. február 14.) - 2018.03.07.

2018.02.14/1. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a régió elnökök 2018. március 5-ig írásban nyilatkoznak ezen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletén található tagszervezetekről a 2017. évi tagdíjfizetési kötelezettségükre vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy egyáltalán részt vesznek-e az MJSZ versenyrendszerében. A régió elnökök nyilatkozatai alapján az MJSZ elnöksége dönt ezen tagszervezetek esetleges felfüggesztéséről vagy kizárásáról.

2018.02.14/2. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Csernoviczki Éva, Kovács Ernő) elfogadta a felnőtt keretek programját a 2018. évi Európa-bajnokságig a következő változtatással, és az alábbi két kiegészítéssel:
1. Agadir (MAR) GP 2018 törölve a programból, nem indulhat rajta magyar versenyző.
2. A válogatott versenyzőknek arra a helyre kell menniük keretedzésre, ami számukra ki van jelölve. Más helyen nem vehetnek részt a keretedzésen, máshol nem állhatnak fel szőnyegre. Aki a közös munkában nem vesz részt, annak a válogatott kerettagsága felfüggeszthető.
3. Az edzőknek eleget kell tenniük és időben kell eleget tenniük adminisztrációs kötelezettségeiknek, értve ez alatt a programok módosításának írásban történő leadását és időben történő leadását. Az elnökség ezen 3. pont be nem tartása esetén szankciót a későbbiekben dolgoz ki.
A 2018. évi felnőtt férfi-női programot az Európa-bajnokságig (egyéni verseny) lásd ezen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében.

2018.02.14/3. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Bíró bizottság beszámolóját a 2018. évi új szabályokról.

2018.02.14/4. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 10 igen, 2 tartózkodással (Flóri Miklós, Pfluger Antal), ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta Dan adományozás tekintetében:
A következő ODK elnökségi ülés nem egy év múlva, hanem fél év múlva lesz adományozott Dan előterjesztések ügyében. Az alábbi személyeknek az alábbi Dan fokozatot szavazta meg az elnökség (nevek szerinti betűrendben):
Bíró Norbert 4. adományozott Dan;
Csoknyai László 3. adományozott Dan;
E. Kovács János 6. adományozott Dan;
Flóri Miklós 8. adományozott Dan;
Hatos Zsuzsanna 3. adományozott Dan;
Horváth László (ÚTE) 2. adományozott Dan;
Kálmán Tibor 3. adományozott Dan;
Meszlényi Róbert 3. adományozott Dan;
Nagy Olga 2. adományozott Dan amennyiben 1. Dan fokozatból levizsgázik;
Nagysolymosi Sándor, ifj. 3. adományozott Dan;
Novák Szilvia 3. adományozott Dan;
Orosz Sándor 2. adományozott Dan;
Pados Róbert, Dr. 5. adományozott Dan;
Sárkány László 2. adományozott Dan;
Szakács László 6. adományozott Dan;
Szél Pál 5. adományozott Dan;
Varga Brigitta 2. adományozott Dan;
Vincze Zoltán 4. adományozott Dan.

2018.02.14/5. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Csernoviczki Éva), ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy mind a hat Régiónak ad 48 órát, hogy újból leadhassa régiós elnökségi javaslatát a megyei edzőkre vonatkozóan, amit az elnökség előre elfogad látatlanban, ha a leadott személyek minden kritériumnak megfelelnek és a bérek összessége régiónként a keretösszeget nem haladja meg. Amelyik régió 48 órán belül nem ad le átdolgozott elnökségi javaslatot a személyeket illetően, azoknak a mostanra leadott javaslatát fogadja el az elnökség. A feltételrendszer minden pontja változatlan.

2018.02.14/6. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az U23 korosztály 2018. évi felkészülési programját, lásd a 2018.02.06-i Versenysport bizottsági ülés jegyzőkönyvét, 2. napirendi pont:

https://admin.judo.hu/site/document/3273

2018.02.14/7. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a III. Ifjúsági Olimpia felkészülési programját és válogatási elveit, lásd a 2018.02.06-i Versenysport bizottsági ülés jegyzőkönyvét, 1. napirendi pont:

https://admin.judo.hu/site/document/3273

2018.02.14/8. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 11 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással (Kovács Ernő) elfogadta a Versenysport bizottság előterjesztését 2017. év legjobbjaira:
A 2017. év legjobb
Felnőtt edzője – Hangyási László (Atomerőmű SE);
Felnőtt Férfi versenyzője – Csoknyai László (Atomerőmű SE);
Felnőtt Női versenyzője – Erdélyi-Joó Abigél (KSI SE) (Korábbi határozat alapján: 2017.12.13/2.3 Elnökségi határozat);
Az év Utánpótlás edzője – Bíró Norbert (Ceglédi VSE);
U23 Női versenyzője – Gercsák Szabina (Miskolci JC);
Junior Női versenyzője – Szigetvári Mercédesz (Bajai JC);
Junior Férfi versenyzője – Monori Dániel (UTE);
Ifjúsági Férfi versenyzője – Tóth Benedek (Hajtós DSE);
Ifjúsági Női versenyzője – Özbas Szofi (Ceglédi VSE);
A 2017. év Bírója – Császár Gergely (Siklós SE – Országos bíró).

2018.02.14/10. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Versenysport bizottság előterjesztését a 2018. évi Gerevich ösztöndíj felosztásáról. A 2018. évben a következő versenyzők és sportszakemberek részesülnek Gerevich Aladár Sportösztöndíjban (betűrendben):
Bartha Ákos
Beringer Fatime
Bíró Norbert
Bor Barna
Cirjenics Miklós
Csernoviczki Éva
Csoknyi László
Erdélyi-Joó Abigél
Gercsák Szabina
Hatos Zsuzsanna
Horváth István Dávid
Karakas Hedvig
Kunyik Zsolt
Mester Dániel
Monori Dániel
Nagy András
Nagysolymosi Sándor, id.
Ohát Zalán
Özbas Szofi
Pupp Réka
Salánki Evelin
Szabó Csaba
Szabó Katinka
Szigetvári Mercédesz
Tóth Apor
Tóth Krisztián
Ungvári Attila
Ungvári Miklós

2018.02.14/12. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ezen jegyzőkönyv 5. sz. mellékleteként megtalálható 2018. évi költségvetési tervet.

2018.02.14/13. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ezen jegyzőkönyv 6. sz. mellékleteként megtalálható 2018. I. félévi elnökségi ülések munkatervet. A következő elnökségi ülés ideje 2018.03.13.

2018.02.14/14.1 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Petrányi Imre), ellenszavazat nélkül „Magyar Judoért” arany fokozat kitüntetésben részesíti a következő személyeket (betűrendben): Ferencz Attila, Gyuro László, Pákozdi Csaba, Pákozdi Emil, Petrányi Imre, Putnik Bálint, Zatykó László.

2018.02.14/14.2 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül „Magyar Judoért” ezüst fokozat kitüntetésben részesíti a következő személyeket (betűrendben): Gártner Sándor, Havasiné Friedrich Annamária, Nagy Zsuzsa, Sápi Miklós, Tanács Attila, Török Ferenc. Ugyanebben a határozathozatalban az MJSZ elnöksége „Magyar Judoért” arany fokozat kitüntetésben részesíti Illyés Miklóst.

2018.02.14/14.3 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül „Magyar Judoért” ezüst fokozat kitüntetésben részesíti a következő személyeket (betűrendben): Gártner Sándor, Havasiné Friedrich Annamária, Nagy Zsuzsa, Sápi Miklós, Tanács Attila, Török Ferenc.

2018.02.14/14.4 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül „Magyar Judoért” arany fokozat kitüntetésben részesíti Illyés Miklóst.

2018.02.14/14.5 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Gosztonyi Balázs) és ellenszavazat nélkül „Magyar Judoért” bronz fokozat kitüntetésben részesíti a következő személyeket (betűrendben): Baczkó Bernadett, Gosztonyi Balázs, Nagy Sándor, Dr., Radics Attila, Szigetvári Antal, Szigetvári Zsolt, Zatik József.

2018.02.14/14.6 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Flóri Miklós), ellenszavazat nélkül elfogadta a Hagyományőrző- és emlék- bizottság azon határozati előterjesztését, hogy mostantól a „Magyar Judoért” díszoklevél is létezzen, mint adományozható díj.

2018.02.14/14.7 Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Kovács Ernő), ellenszavazat nélkül „Magyar Judoért” díszoklevél kitüntetésben részesíti a következő személyeket (betűrendben): Büki Péter (újságíró), Hajdú László, Markovics László, Molnár Franciska, Molnár László, Szabó Csaba (Szatymaz), Szabó Miklós (Domaszék).

2018.02.14/16. Elnökségi határozat
Az MJSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult az alapítvány létrehozásához.