Felterjesztés Mesteredzői címre - 2009.04.08.

A Magyar Edzők Társaságának felkérésére a Magyar Judo Szövetségnek 2009 április 30-ig kell felterjesztést tennie Mesteredzői címre. Várjuk tagjaink javaslatait!

Kérjük a T. Szakszövetséget, hogy a mellékelt adatlap-minta felhasználásával szíveskedjenek a sportágukban, magyar állampolgárságú versenyzők által elért, kiemelkedő nemzetközi eredményeket (olimpián, vb-n és Eb-n) tartósan felmutató, iskolát teremtő edzők közül azon magyar állampolgárságú személyekre javaslatot tenni, akik a Mesteredzői címre esélyesek lehetnek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vonatkozó miniszteri rendeletek – 1/2001. (II. 28.) ISM rendelet és az azt módosító 6/2001. (IX. 28.) ISM rendelet – szerint „A Mesteredzői cím a nemzetközi eredményekben megmutatkozó kiemelkedő sportedzői tevékenység és eredményes nevelő-oktató munka elismeréseként sportedzőknek adományozható”, illetve: „A Mesteredzői cím adományozására vonatkozó javaslatot a Magyar Edzők Társaságának Mesteredzői Kollégiuma teszi meg.” A Mesteredzői Kollégium a több éven keresztül végzett kiemelkedően eredményes, nemzetközi színvonalú edzői tevékenység mellett alapkövetelménynek tekinti, hogy a jelölt a magyar jogszabályokban előírt szakirányú végzettséggel (szakedzői vagy annak megfelelő diplomával) rendelkezzék.

A jogszabályokban előírt szakirányú végzettségtől csak azoknak a hatvanadik életévüket betöltött sportedzőknek az esetében lehet kivételesen eltekinteni, akik a Mesteredzői cím adományozási feltételeinek egész életük – „életművük” – példamutató munkásságával és eredményességével megfelelnek. A Kollégium csak azoknak az edzőknek a jelölését bírálja el, akiknek a sportágában az illetékes nemzetközi sportági szakszövetség csatlakozott a WADA (a Nemzetközi Anti-dopping Ügynökség) doppingellenes tevékenységéhez!

Tekintettel az adományozható kitüntetések korlátozott számára, csak igen kivételes esetben van lehetőség egy sportágban egynél több Mesteredzői cím odaítélésére. Ezért – a Mesteredzői Kollégium objektív állásfoglalásának kialakítása érdekében – kérjük a Szakszövetséget, hogy amennyiben sportágukban mégis indokoltnak tartják egynél több fő jelölését, szíveskedjenek a javasolt személyeket rangsorolni!

Az alaposan átgondolt, felelősséggel mérlegelt, szakmailag indokolt és rangsorolt javaslatot az “Adatlap” kérdéseire adott pontos válaszokkal 2009. április 30-ig kérjük a Magyar Edzők Társaságának címére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel/Fax: 460-6980) megküldeni. A határidő után beadott javaslatokkal, valamint a Szakszövetség részletes indoklása és állásfoglalása (rangsorolása!) nélkül beérkezett anyagokkal a Kollégium nem tud érdemben foglalkozni!

Részéletes info: www.magyaredzo.hu