Meghívó a Magyar Judo Szövetség Közgyűlésére - 2011.05.26.

A Magyar Judo Szövetség Elnöksége – mint azt előzetesen már jeleztük a Judo Évkönyvben és a honlapunkon – az Alapszabályának megfelelően Közgyűlést hív össze, amelynek időpontja: 2011. május 29. vasárnap, helye: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Regisztráció: 9:00-10:00 óra között
Időtartam: kezdés 10 órakor, a Közgyűlés várhatóan 14 óráig tart.

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlést május 29-én 60 perc kivárás után tartjuk meg (11.00 óra), amely az eredeti napirendi pontok vonatkozásában, a megjelent küldöttek számára tekintett nélkül határozatképes.

Az írásos anyagokat, az alapszabály 7.§ 10. pontja értelmében, a Közgyűlés időpontja előtt 15 nappal kell megküldeni. Takarékossági okokból, mivel több oldalas napirendhez tartozó anyagot kellene kipostázni, e-mail-ben küldjük meg az anyagokat, illetve a hunjudo.hu honlapon külön közzétesszük (ezért kérjük, hogy, akik nem tették meg eddig, azonnal adják meg az e-mail címüket).

Egy küldött egy szavazattal rendelkezik. Ennek megfelelően nincs lehetőség arra, hogy egy személy több küldöttet vagy szakosztályt is képviselhessen.

MINDEN KÜLDÖTT CSAK A TAGSÁGI IGAZOLVÁNYÁBAN BEJEGYZETT SZAKOSZTÁLYT KÉPVISELHETI ÉS MEGBÍZÓ LEVÉLLEL KELL RENDELKEZNIE.

Tervezett napirendi pontok:
1. A Közgyűlés munkabizottságainak kijelölése
2.1. Az elnökség, szakmai bizottságok, regionális szövetségek beszámolója a 2010. évről – hunjudo honlap
2.2. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2010. évről – honlap
2.3. A 2010. évi Költségvetési beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés elfogadása – később kiosztva
2.4. Számvizsgáló Bizottság beszámolója a 2010. évről – később kiosztva
3.1. 2011. évi szakmai program elfogadása – 2010 Judo Évkönyv 61-84. old.
3.2. 2011. évi költségvetés jóváhagyás
4. A DAN Kollégium működésének felülvizsgálata – a témához tartozó anyagot mellékeljük
5. Egyebek

Azt, hogy mely szakosztálynak van szavazati joga ( 7. § 2) és hány küldötte van a Mandátumvizsgáló Bizottság állapítja meg a Közgyűlést megelőzően 18. nap (május 12.) adatai alapján. Ezen nap utáni tagdíj befizetés nem változtatja meg az adott szakosztály státuszát a Közgyűlésen.

Ezt a listát a Magyar Judo Szövetség honlapján – www.hunjudo.hu – közzé tesszük.

Budapest, 2011. május 12.

Nagy György sk.
főtitkár