Tájékoztató sportszakmai kitüntetésekről - 2010.01.21.

2010-ben is sor kerül sportszakmai elismerések átadására, az önkormányzati miniszter 9/2009. (II. 27.) rendelete alapján. A sportszakmai kitüntetések átadásának időpontja május 6-a, a „Magyar Sport Napja”.

“Felhívom szíves figyelmét, hogy a sportszakmai elismerések adományozását kizárólag sportszervezet, sportszövetség, sportköztestület, sportközalapítvány és a sport szakirányban alap-, mester- és szakirányú képzést folytató felsőoktatási intézmény kezdeményezheti – írta levelében Simóka Beáta sport szakállamtitkár.

Fentiek alapján kérem, hogy tagszervezeteit, tájékoztatni szíveskedjen.

A kitüntetésre történő felterjesztés kizárólag a csatolt adatlap kitöltésével, szakmai életút ismertetésével és a nyilatkozat aláírásával nyújtható be az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárságára.

Kérem, hogy javaslataikat soron kívül, de legkésőbb 2010 február 15-ig elektronikus úton az  ildiko.kelemen@otm.gov.hu e-mail címre, valamint postai úton az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárságára, a 1903 Budapest, Pf.: 314. címre megküldeni szíveskedjenek.

A rendelet alapján az alábbi sportszakmai elismerések adhatók:

Magyar Sportért Életműdíj adományozható a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportoló, valamint a felkészítésében közreműködő sportszakember részére életútja elismeréseként. Magyar Sportért Életműdíjban évente legfeljebb 3 fő részesíthető. A díjjal járó jutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

Magyar Sportért Díj – I.-II.-III. fokozatban – adományozható olyan természetes személy részére, aki kiemelkedő tevékenységet végez a sport, a diáksport, a testnevelés és testkultúra népszerűsítésében, szervezésében, fejlesztésében és támogatásában, az ezekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi sportéletben, az ezekkel foglalkozó társadalmi szervezetekben és sportköztestületekben; a lakosság fizikai állapotának fejlesztésében; a sporttal kapcsolatos oktatói és tudományos területen.

A Magyar Sportért Díj I. fokozatában legfeljebb 5, II. fokozatában legfeljebb 10, III. fokozatában legfeljebb 15 fő részesíthető évente. A díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A díj I. fokozatához járó jutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszörösének, II. fokozatához járó jutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosának, III. fokozatához járó jutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő összeg.

Magyar Sportért Emlékérem – arany, ezüst és bronz fokozatban – adományozható a sport területén kiemelkedő tevékenységet végző természetes és jogi személyek, valamint helyi önkormányzatok elismerésére. A Magyar Sportért Emlékérem arany fokozatában legfeljebb 20, ezüst fokozatában legfeljebb 50, bronz fokozatában legfeljebb 50 fő részesíthető évente.

Üdvözlettel:
Dr. Simóka Beáta s.k.
sport szakállamtitkár

Kapcsolódó dokumentumok:
Adatlap sportszakmai kitüntetéshez: KLIKK IDE!
Nyilatkozat sportszakmai kitüntetéshez: KLIKK IDE!